Landschapsplan nieuwe natuur

2017- Landschapsontwerp voor 10 ha. nieuwe natuur met sterke nadruk op eigen regie van de opdrachtgever.

Vraag

Landschapsontwerp voor 10 ha. nieuwe natuur met sterke nadruk op eigen regie van de opdrachtgever: Fam. Ruppert, 2017

Oplossing

Ruimtelijk ontwerp dat cultuurhistorisch kampenlandschap versterkt en aansluit bij het ecologisch ontwerp. De natuurdoelen kunnen samen met extensieve begrazing.
De eigenaren zijn dierenliefhebbers en stellen hun terrein open voor medegebruik door bewoners van de zorgboerderij.
Renoveren van houtwallen en erfbeplantingen, herstel van natuurlijke glooiingen en aanleg van heide, openstelling.

Resultaten

  • aanpassing natuurgebiedsplan ten gunste van dit plan
  • extra m3 voor nieuwbouw
  • basis voor subsidieaanvraag

Reacties

  • Enthousiaste inzet en betrokkenheid. 
  • Regievoering zorgt dat alle betrokkenen hun aandeel naar eigen tevredenheid kunnen uitvoeren.