Eline van de Veen

Ik help boeren en buitenlui met allerlei groene planontwikkeling en agrarisch natuurbeheer, omdat ons landschap gebaat is bij landbouw met natuur, in plaats van onteigening. Ik vertrouw op de kennis van het land en het beroep van de gebruiker, en geloof dat juist persoonlijke aanpak in ecologische landbouw en natuurbeheer bijdraagt aan meer biodiversiteit.

Al ruim 20 jaar werk ik in plattelandsontwikkeling in verschillende rollen aan de keukentafel tot in het provinciehuis. Dat overzicht van wat er speelt in het landelijk gebied, maakt dat ik strategisch kan meedenken met de opdrachtgever. Mijn specialisatie ligt in een geïntegreerd landschapsontwerp en agrarisch natuurbeheer. Liefst zodat natuur en landbouw geïntegreerd worden; bijvoorbeeld in een gemengd bedrijf, lokale samenwerking met buren of agroforestry. Belangrijke vraag is: Hoe is de vergroening onderdeel van de economische bedrijfsvoering van een boerenbedrijf of nieuw landgoed?

Procesmatig help ik de opdrachtgevers om de eigen motivatie en regie vast te houden in het proces van idee naar uitvoering. Het zoeken naar ondernemersvrijheid en de menselijke maat is een echte uitdaging in onze digitaal georganiseerde samenleving. Dat vraagt naast slimme oplossingen en persoonlijk omdenken.

Met een persoonlijk en duurzaam plan kan je partners, financiering en vergunningen organiseren. Plannen maken is meer dan schrijven en tekenen. Een uitvoerbaar project ontstaat in gesprek met degenen die je nodig hebt om het plan te realiseren. Om je op weg te helpen schreef ik in 2014 het handboek voor starters: Ondernemend Buitenleven, realiseer je droom door samenwerken.

Gebiedscoördinatoren help ik als kwartiermaker of met een thematische leergang. Je verheldert je vraagstuk en we betrekken het krachtenveld bij een wervend project.

Particuliere initiatiefnemers en boeren help ik een persoonlijk en duurzaam plan te maken, dat rendeert en goed is voor ons buitengebied: sociaal en met ruimtelijke kwaliteit. 

Als boer kan je een GLB kennisvoucher aanvragen voor een erkend agrarisch adviseur. Ik kan je helpen met bedrijfsontwikkeling en natuur inclusieve landbouw. Regelmatig werk ik samen met betrouwbare specialisten.

Ik ben opgegroeid op het platteland in een tijd dat landbouw en natuur nog goed samen gingen. We hoeven zeker niet terug naar vroeger. Wel wil ik samen met jou bijdragen aan een nieuwe balans in het landelijk gebied.

Succes met jouw project, Eline van de Veen

Online verbinden kan opLinkedIn

Meer lezen?

Comments are closed.