Gebiedscoördinator

Wil je ondernemers en bewoners in het buitengebied betrekken bij je groene ambities?

Dat is niet eenvoudig. Je ambities of opgaven voor biodiversiteit of landschap zijn veel groter dan je budget. Je collega’s hebben ieder zo hun eigen visie. En de mogelijkheden om bijeenkomsten te organiseren zijn onzeker.

Kies hier hoe je je ambitie virus veilig wilt realiseren met ondernemers, grondeigenaren en vrijwilligers.

Leergang op maat

Nodig particuliere grondeigenaren uit voor uitvoering van je ambities en ondersteun ze groepsgewijs bij het maken van hun plan. Lees meer >>

Kwartier maken

Innoveer je aanpak met een nieuw uitvoeringsproject met particuliere grondeigenaren, vrijwilligers of een korte keten. Lees meer >>

Klankbord gesprekken

luisterprogramma

Reflecteer met een onafhankelijk vakgenoot over de volgende stap voor je project, programma of je organisatie. Neem contact op >>

Comments are closed.