Leergang op maat

Virus veilig met de op Locatie Online Combinatie

Je wilt als gebiedscoördinator, beleidsmedewerker of programmamanager ondernemers en inwoners in het buitengebied uitnodigen om samen uitvoering te geven aan beleidsdoelen in het buitengebied. Echter: Het animo lijkt beperkt, de initiatieven passen onvoldoende binnen de kaders of de kwaliteit kan beter. 

Hoe kan je deze ondernemers en particuliere grondeigenaren zo faciliteren dat zij hun ideeën kunnen vertalen naar een duurzaam plan waar zij zelf blij van worden en dat bijdraagt aan de omgevingskwaliteit?

Leergang voor initiatiefnemers in het buitengebied

Organiseer een leergang voor je doelgroep in het buitengebied. Onder professionele begeleiding maken de deelnemers zelf een plan voor hun nieuwe activiteiten, project of bedrijvigheid. 

Resultaat

In een korte tijd hebben de deelnemers zelf een praktisch en haalbaar plan op papier gezet. Ze weten welke stappen ze gaan maken en deze zijn gebaseerd op hun persoonlijke voorkeuren en passen binnen jullie beleidsdoelen. 

De deelnemers leren ook van elkaar. Regelmatig houden ze na de leergang ook contact om elkaar te blijven ondersteunen. 

Johannes ontwikkelt een tuinderij met werkplaats voor tiny houses: “De leergang werkt snel en krachtig. Legt de vinger op de zere plek. Het maakte mij snel duidelijk waar ik werk te doen heb en gaf vervolgens de handvatten om dat op te pakken.” 

Maatwerk voor beleidsuitvoering

Op aanvraag organiseren we thematische leergangen, aansluitend op jouw beleidsdoelen voor het landelijk gebied. Denk aan: rendabele agroforestry, herontwikkeling VAB’s, vrouwelijk leiderschap op het erf, ontwerp je erf, of vul maar in. Bij onze open inschrijving en voor LEADER groepen bieden we de leergang breed aan met de titel: Nieuw idee op mijn erf.

De leergang is meer dan een cursus. De deelnemers zijn de initiatiefnemers van hun eigen plan. De vragen uit de groep zijn leidend voor de ingebrachte inhoud. We ondersteunen vooral samen leren, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.

Virus veilig groepsproces 

Tijdens de leergang werken we informeel in kleine keukentafel groepjes. De procesbegeleiding doen we live online voor meerdere groepjes. Zo werken we met de op Locatie Online Combinatie. 

De opzet kan op deze manier flexibel inspelen op de actuele virus maatregelen en de wensen van de deelnemers. In het uiterste geval geven we de leergang helemaal online. In het gunstige geval kunnen we ook een live moment organiseren.

Expertise

De leergang wordt gegeven door Eline van de Veen en Helmer Wieringa. Beiden begeleiden al lange tijd plattelands initiatieven, zoals ook via hun leergangen in Het Groene Woud en Kromme Rijnstreek. Beiden zijn specialisten met een generalistische proceskwaliteit. 

Anneke: “Eline heeft kennis van zaken en kan dat goed overbrengen: uitnodigend, inspirerend en niet te dwingend. Het was een prettige sfeer.

Eline’s kracht ligt in het verbinden van sociale en ruimtelijke kwaliteit. Haar specialisaties zijn landschapsontwerp en -beheer en het opstarten van initiatieven. Helmer is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en bedrijfsorganisatie. Zo gaf hij begin 2020 nog een Leader-workshop aan 100 Utrechtse deelnemers over het omgaan met beleid, vergunningen en ondernemersstrategie.
Zo nodig is aanvullende expertise beschikbaar in ons netwerk van zelfstandigen.

Eline: “Helmer heeft een heerlijke pragmatische benadering, zodat ingewikkelde regels begrijpelijk en toepasbaar worden.“

De Locatie Online Combinatie organiseren we sinds 2020 vanwege de beperking op groepsbijeenkomsten. Inmiddels hebben we meerdere groepen begeleidt en kunnen de leergang in alle omstandigheden veilig door laten gaan.

Richtprijs

De kosten voor een driedaagse leergang met minimaal 6 tot maximaal 15 deelnemers zijn 8.500 euro ex BTW. We verspreiden de dagdelen over een periode van 4 tot 8 weken, met gericht huiswerk tussendoor. In overleg kunnen we de inzet van begeleiding en nazorg met specialisten inpassen.

Praktische informatie

Gemiddeld aantal dagdelen: 6
Organisatie inschrijving: in overleg
Waar: keukentafel groepjes of @home
Totaal aantal deelnemers: 6 – 15
Aantal deelnemers per locatie 1 – 4, afhankelijk van actuele voorschriften.
Extra studiebelasting: 2 – 6 dagdelen
Begeleiding & organisatie: Eline van Veen ism adviseur Helmer Wieringa.

Veel gestelde vragen

Lukt het iedereen om een goed plan op papier te krijgen? We werken aan een praktisch en functioneel plan. De meeste mensen hebben geen uitgebreid formeel bedrijfsplan nodig. De deelnemers kiezen zelf wat voor hen werkt. Dat kan ook een beeldende presentatie zijn met onderbouwing.

Kan de leergang altijd doorgaan? Mocht er een quarantaine periode ingelast worden, volgen de deelnemers de leergang zonder problemen vanuit huis. Dat kan ook als ze zelf een keer thuis moeten blijven. Wij zien dat als een mooie oefening in zelf de regie houden over je activiteiten, ondanks externe omstandigheden.

Doorpraten? 

We gaan graag met je in gesprek. Mail ons gerust voor een afspraak.

  Je naam

  *

  Je email (dan kunnen we je terug mailen)

  *

  Onderwerp

  Je bericht

  Neem de karakters over (anti-spam)

  captcha

  *) verplichte velden

  Info LOC-leergang Eline van de Veen en Helmer Wieringa 2021

  Comments are closed.