Projecten voor gebiedscoördinatoren

Gebiedscoördinatoren zoeken vaak innovatieve werkwijzen en financiering voor meer (sociale) duurzaamheid en biodiversiteit in het buitengebied. De belangstelling voor participatie in het natuur- en landschapsbeheer groeit. De projecten zijn gericht op concrete uitvoering buiten.

Eline van de Veen pakt de rol van kwartiermaker of procesbegeleider organiseert de betrokkenheid van financierders, vrijwilligers en grondeigenaren met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Dat vraagt naast kennis van uitvoering in natuur en landschap ook om zorgvuldige communicatie en organisatie in het betrokken netwerk.