Instructie website landschapsbeheer

2017 - Online educatie landschapsbeheer; website voor particuliere grondeigenaren.

Vraag

Online educatie landschapsbeheer voor particuliere grondeigenaren: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, 2017

Oplossing

Een vraaggestuurde website voor op basis van de meest gestelde vragen, die in maximaal 2 klikken gedetailleerde praktische informatie geeft over uitvoering landschapsbeheer in een wiki-achtige opzet.

De landschapscoördinator wil zijn maatwerk adviezen ondersteunen met toegankelijke praktische informatie, die de gebruikers direct kunnen toepassen. De opzet ondersteunt de werkwijze van de nieuwe omgevingswet.

De website is georganiseerd vanuit de drie hoofdvragen: hoe beheer ik mijn landschap, wat kan ik planten en hoe ontwerp ik mijn erf. De stijl en toon is praktisch en activerend. In het footermenu is de index van de wiki weergegeven. Vormgeving / Web-ontwikkeling en Realisatie: Ben Hendriks, IOES Webdiensten.

Bijzonderheden

De website is onderdeel van een communicatiestrategie en wordt gepromoot in de jaarlijkse huis aan nieuwskrant, 3 digitale nieuwsbrieven en via de websites van gemeentelijke en maatschappelijke partners in de Kromme Rijnstreek.