Platform

Seats4silence wil een platform bieden voor buiten activiteiten in de zakelijke markt. #ervaringseconomie. Net als veel auto’s, wordt de recreatieve infrastructuur in het buitengebied, maar een klein deel van de tijd gebruikt. Een overvloed aan mogelijkheden voor aanvullend gebruik.

Nieuwe ondernemende samenwerking
In seats4silence faciliteren we nieuwe samenwerking tussen groene locatiebeheerders en zelfstandige dienstverleners. Samen kunnen zij de zakelijke markt een ervaringsgericht en authentiek aanbod doen. Voor hun leer- en ontwikkeltrajecten, gezondheid en zingeving. Samen organiseren deelnemers nieuwe toepassingen van buitenlocaties en recreatieve routestructuren buiten de bekende vrije dagen en seizoenen. Locatiebeheerders en dienstverleners worden gelijkwaardige partner ipv elkaars dienstverlener. #cocreatie.

De samenwerking binnen het netwerk ontstaat door cocreatie in het netwerk zelf. Zelfsturing, eigentijds sociaal ondernemerschap en persoonlijke betrokkenheid met de groene omgeving en lokale economie zijn de basis.

Waarom platform?
De buitenvoorzieningen worden voor een breder publiek toegankelijk en beter benut. De samenwerking draagt bij aan het rendabel maken van kleinschalige, lokale economie. Juist die kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid, maakt de ervaring voor de gasten zo uniek. Voor de plattelandsondernemers betekent deze nieuwe gastenstroom een extra mogelijkheid om hun omgeving mooi te houden. Voor de dienstverlener een voedende en gelijkwaardige relatie en persoonlijke betrokkenheid bij de gekozen werkomgeving. #mentaal eigenaarschap

Proud to be part of Seats2meet.com

Comments are closed.