Uitslag test

Op deze pagina lees je de uitslag van de test van je projectidee. 

Tel je score op

Bij iedere vraag kun je kiezen uit 3 antwoorden.
ja = 1 punt, weet (nog) niet = 0 punten, nee = – 1 punt

Meer dan 8 punten

Gefeliciteerd: Het lijkt erop dat je een kansrijk idee in handen hebt.
Vraag wel feedback van minimaal 2 anderen. Stel hen dezelfde vragen, nadat jij je idee hebt uitgelegd. Als zij ook hoog scoren, kan je starten je projectidee op een A4tje te zetten.
Vraag opnieuw feedback van je sparringpartners en beslissers, voordat je verder gaat. Zo kun je snel waarde toevoegen en veel tijd besparen.

5-8 punten

Een mooie uitkomst, én je hebt nog een aantal onzekerheden, of drempels weg te nemen.
Ligt het binnen jouw macht, de lage scores te verbeteren? Zo ja, begin daarmee. Onzekerheden (0 scores) kan je ook wegnemen door gericht met mensen over het idee te praten.

Minder dan 5 punten

Jouw idee is of nog pril, of de context waarin je werkt is niet optimaal. Onzekerheden (0 scores) kan je ook wegnemen door gericht met mensen over het idee te praten.
Ligt het binnen jouw macht, de lage scores te verbeteren? Zo nee, is er iemand beschikbaar die je daarbij zou kunnen helpen? Is het antwoord nog steeds nee, investeer dan nog geen tijd in het uitwerken van het projectidee. Zorg eerst voor medestanders, voordat je verder gaat.

Kun je verder zo?

Een nieuw idee verwoorden, verkennen en promoten kost tijd.
Heb je voldoende mogelijkheden om met de uitkomst van deze test aan de slag te gaan?

Ik help je graag.  Neem vrijblijvend  contact op voor een klankbordgesprek..

Comments are closed.