Impact investeren natuur inclusieve landbouw

2019/2021 - Pilot particulier impact investeren in natuur inclusieve landbouw.

ism Floris van Zinnicq Bergmann in het kader van Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel

Vraag

Hoe kunnen we particulier impact investeren stimuleren in projecten natuur inclusieve landbouw? Hoe maken we passende regionale matches tussen projecten en investeerders?

Oplossing

Uitproberen met 2 pilotprojecten met als uitgangspunten de aankoop van grond door de particuliere investeerder met een investering vanaf 500K, die verpacht tegen een maatschappelijk rendement van 1-1,5% in een langdurige overeenkomst van minimaal 20-26 jaar.

Gewenst resultaat

Duurzaam biodiversiteitsherstel in landbouwgebieden. Regio gebonden impact investeringen voor lange termijn in natuur inclusieve landbouw tegen maatschappelijk rendement op maat georganiseerd. Voldoende ruimte en tijd voor de landbouwer om herstel van bodem en landschap te realiseren.

Bijzonderheden

In dit artikel beschrijven we de leringen uit deze pilot.