Lekker Landschap

2019/2022 - Aanleg van productieve en biodiverse landschapselementen op particulier terrein in opdracht van Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.

Vraag

Hoe kunnen we de belangstelling voor voedselbossen vertalen naar landschapselementen? En hoe daarmee de biodiversiteit verhogen in het Kromme Rijnlandschap en de betrokkenheid bij het landschapsbeheer verbeteren?

Oplossing

Het ontwikkelen van renderende eetbare landschapselementen, die goed zijn voor de biodiversiteit en een additioneel inkomen opleveren voor de boer en de korte ketenpartners. Hiervoor implementeren we de kennis en ervaringen van de Hof van Twello “Biodiversiteit moet je vermarkten”.

In de pilot onderzoeken we voor drie speciaal ontwikkelde producten: de uitvoerbaarheid van teelt en productie, de verdiencapaciteit voor de ketenpartners en de aansluiting op de vraag in Utrecht.

Resultaat

Een nieuw te ontwikkelen korte keten voor nieuwe productlijn van verrassende en gezonde, houdbare producten geteeld in landschapselementen. De producten worden geteeld, verwerkt en geconsumeerd in de eigen regio Kromme Rijnstreek en Utrecht. Dat is goed voor het landschapsschoon, de biodiversiteit en de lokale economie. En een fysiek boek: Renderend Landschap, productieve biodiverse landschapselementen, werkboek van ontwerp tot winkelschap.

Bijzonderheden

  • Het resultaat is open source beschikbaar voor andere regio’s.
  • Uitvoering samen met adviseurs Laurette van Slobbe, Florae  en Gert Jan Jansen, Renderend Landschap.
  • Ketenpartners tot op heden: Stro & Broed, landgoed het Lange Broek en Rozenbotteltuin de Put telen en verzamelen. Seats2meet Utrecht produceert en experimenteert met de producten in hun buffet.
  • Rol Zin in Buiten t/m 2020 kwartiermaker, daarna procesbegeleiding, projectmanagement en kennisoverdracht.
  • Je kan je hier inschrijven voor de nieuwsbrief over de producten van Lekker Landschap Kromme Rijn.