Proefboerderij Haverkamp

2018 - Alternatieve bedrijfsopvolging die een betaalbare kans biedt aan startende biologische agrarische ondernemers. 

Vraag

Alternatieve bedrijfsopvolging die een betaalbare kans biedt aan startende biologische agrarische ondernemers. Opdrachtgever: MtS Hekkert, Terwolde 2018.

Oplossing

Sociaal-economisch en ruimtelijke plan dat de boerderij met de landerijen bij elkaar houdt voor agrarisch gebruik en met de opgebouwde biologische bodemkwaliteit en de  agrarisch natuurbeheer.
Voorkomen van schaalvergroting en bodemuitputting in de landbouw en zo betaalbaar ruimte bieden aan jonge boeren dat er experiment ruimte ontstaat voor nieuwe teelten en afzet.
Sociaal ondernemende bedrijfsverzamelboerderij verpacht tijdelijk grond en gebouwen. De kosten voor de starters blijven laag door het delen van grondstoffen, voorzieningen en arbeid. Naast de verpacht is er een extra inkomstenstroom in de vorm van paardenpension, agrarisch natuurbeheer en mogelijk duurzame energie.

Resultaten

  • Ruimtelijk plan met fasering
  • Planologische ruimte voor extra bedrijfswoningen
  • De werving van starters is begonnen

Reacties

De jury waardeert de boerenslimheid van het plan, dat ook de bestaande gebouwen hergebruikt. Zij zei: “Uit dit voorstel spreekt een intelligente combinatie van sociale innovatie en vernieuwing van plattelandseconomie.”

Bijzonderheden