Het geheime landschap tussen de Utrechtse forten

2018 - Verkenning naar HOE te organiseren: Cultuur- en landschapswaarden van het land tussen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam met de samenleving herstellen en beleefbaar maken. Opdrachtgever Landschap Erfgoed Utrecht.

Vraag

Hoe kunnen we lokaal betrokkenheid organiseren voor het beheer en behoud van het linielandschap tussen de forten, binnen de kaders van het grote geheel van de Hollandse Waterlinies? Cultuur- en landschapswaarden van het land tussen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam met de samenleving herstellen en beleefbaar maken. Opdrachtgever Landschap Erfgoed Utrecht, voorjaar 2018.

Oplossing

Visie op ruimtelijke kwaliteit en participatieve aanpak van landschapsbeheer in het Utrechtse waterlinielandschap gebaseerd op bureaustudie ruimtelijke kwaliteit en 17 gesprekken in het werkveld met beleidsmakers, beheerders, vrijwilligers en ondernemende partijen.
Inzet is om projecten participatief te ontwikkelen. De kaders vormgeven met het professionele werkveld, de uitvoering lokaal organiseren. Landschap Erfgoed Utrecht profileert zich met deze aanpak als netwerkorganisatie:

  • Vrijwillige doeners faciliteren
  • Netwerk en beleid landschap en erfgoed verbinden naar uitvoering
  • Innovatief, participatief ondernemend

Resultaten

  • Presentatie van de ontwikkelde visie gebaseerd op de ideeën uit het netwerk en de uitgangspunten van de opdrachtgever als netwerkorganisatie voor behoud van landschap en erfgoed.
  • Kansen en energie voor gezamenlijke uitvoering bij enkele gesprekspartners.

Bijzonderheden

De visie heeft de potentie om uit te groeien naar een programma.  De visie omarmt de complexiteit van het werken in netwerken. Ondanks de wederzijdse afhankelijkheden, die elkaar zowel kunnen versterken, als vertragen.

Vervolg 2020

Inmiddels verwerken we de kansen uit het voortraject in een plan van aanpak voor een pilot waarin we concreet experimenteren met vrijwillig beheer van het waterlinie landschap rondom twee Utrechtse forten.