Uitbreiding zorgboerderij De Stal

Sinds 2016 - Coaching bij planvorming en vergunningaanvraag voor uitbreiding zorgboerderij De Stal, die niet binnen het bestemmingsplan past. 

Vraag

Hulp bij planvorming en vergunningaanvraag voor uitbreiding zorgboerderij De Stal, die niet binnen het bestemmingsplan past. Stichting Spookbos 2016 -2019. 

Oplossing

Ondersteuning in het planproces door coaching, planning & control en uitvoeren van kleine onderdelen met een strippenkaart constructie.

Resultaten

Besparen in plankosten door:

  • veel zelf doen en gebruik maken van het maatschappelijk netwerk van de stichting
  • inhuren kleine adviesbureaus
  • opstellen van programma van eisen voor architect
  • regelmaat in de werkzaamheden voor de uitbreiding

Reactie opdrachtgever

Voor ons is belangrijk dat je echt maatwerk levert. De aanjager bent en vinger aan de pols houdt, waardoor het proces blijft lopen.