Communicatie voor participatie in landschapsbeheer

Sinds 2016 - Particuliere grondeigenaren en bewoners actief betrekken bij de uitvoering van landschapsbeheer op particulier terrein. Communicatie voor participatie in landschapsbeheer: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.

Vraag

Particuliere grondeigenaren en bewoners van de Kromme Rijnstreek actief betrekken bij de uitvoering van landschapsbeheer op particulier terrein. Opdrachtgever: Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, 2016 – heden.

Oplossing

Het advieswerk van de landschapscoördinator ondersteunen met een instructie website, digitale nieuwsbrief en een jaarlijkse kleurrijke huis aan huiskrant. Voor de verspreiding van de online communicatie gebruiken we actief het netwerk van de gebiedspartners.

Resultaten

Bijzonderheden

Behalve het organiseren van de uitvoering, fungeer ik ook als strategisch klankbord voor de opdrachtgever.